2021 Mga Petsa ng Termino

Mga petsa ng termino 2021

Term 1

Miyerkules ika-27 ng Enero hanggang Huwebes ika-1 ng Abril 2021

Miyerkules ika-27 ng Enero – Magpapatuloy ang mga guro

Huwebes ika-28 ng Enero – Foundation (prep) – 6 na estudyante ang resume

Term 2 

Lunes ika-19 ng Abril hanggang Biyernes ika-25 ng Hunyo 2021

Term 3 

Lunes ika-12 ng Hulyo hanggang Biyernes ika-17 ng Setyembre 2021

Term 4 

Lunes ika-4 ng Oktubre hanggang Biyernes ika-17 ng Disyembre 2021

Mga araw ng kurikulum 2021

Inendorso ng School Council ang mga sumusunod na petsa:

Term 1

n/a

Term 2 

n/a

Term 3 

n/a

Term 4 

Linggo 4 - Lunes ika-25 ng Oktubre

Linggo 5 - Lunes ika-1 ng Nobyembre 

Linggo 9 - Lunes ika-29 ng Nobyembre

SB-0-20869.jpg