top of page

Ang school zone namin

Ang aming school zone ay magagamit sa  findmyschool.vic.gov.au  na nagho-host ng pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa mga Victorian school zone.

Ang mga mag-aaral na naninirahan sa zone na ito ay ginagarantiyahan ng isang lugar sa aming paaralan, na tinutukoy batay sa iyong permanenteng tirahan na tirahan.

Ang Kagawaran ay nagbibigay ng patnubay sa pamamagitan ng  Patakaran sa Paglalagay  upang matiyak na ang mga mag-aaral ay may access sa kanilang itinalagang paaralan sa kapitbahayan at ang kalayaang pumili ng ibang mga paaralan, napapailalim sa mga limitasyon sa pasilidad.

Makakahanap ka ng higit pang impormasyon at mga sagot sa mga madalas itanong sa website ng Departamento sa ilalim  Mga sona ng paaralan

SB-0-20869.jpg
bottom of page