Mga enrollment

 
Impormasyon sa Pagpapatala
Tumatanggap ang Westall Primary School ng mga enrollment mula sa lokal na komunidad nito (tingnan ang impormasyon ng school zone), at tinatanggap din ang mga katanungan sa pagpapatala mula sa mga pamilya sa labas ng lugar na ito.
Ang lahat ng mga katanungan ay isasaalang-alang batay sa pinakamahusay na interes ng bata at sa kanilang sariling partikular na mga pangyayari.
Paano i-enroll ang iyong anak sa Westall Primary School
Para i-enroll ang iyong anak o mga anak para sa 2022 mangyaring i-download ang Enrollment form sa ibaba (isa bawat bata) at ibalik ang mga nakumpletong form at may-katuturang impormasyon/dokumentasyon sa paaralan.  Bilang kahalili, mangyaring i-click ang pindutan sa ibaba upang punan ang isang online na pagtatanong sa pagpapatala.
International Student Enrolments

Westall Primary School is accredited under the Department of Education and Training’s CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K). For further information refer to www.study.vic.gov.au.

Impormasyon sa Foundation
Sa ibaba ay makikita mo ang Foundation Information Handbook na naglalayong magbigay sa iyo ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon na tutulong sa iyo sa paghahanda ng iyong anak para sa paaralan.  Umaasa kami na maglaan ka ng oras upang basahin ito upang makita ang lahat ng magagandang bagay na ginagawa namin sa Westall Primary School.