Makipag-ugnayan

Mga Contact sa Paaralan:

Principal:Mr Peter Jeans

Katulong  Principal:Ms Sue Young

Telepono ng Paaralan: 9546 8964

Email ng Paaralan:westall.ps@education.vic.gov.au

Address ng Paaralan:17 Fairbank Rd, Clayton South 3169

Oras ng klase: 9:00-3:30

Mga Oras ng Opisina:8:45-3:45